Vlajky krajů, zemí, vojvodství
Země Německa, regionální vlajky, obrázky praporů, vlaječky, regionální symboly

Země Německa

Spolková republika Německo leží ve střední Evropě a jedná se o ekonomicky nejvyspělejší stát  Evropy. Německo je tvořeno 16 spolkovými zeměmi, které mají svou ústavu a vysokou míru autonomie. Berlín, Hamburk a Brémy jsou jak městskými státy, tak spolkovými zeměmi. Od nížin na severu země směrem k jihu přechází krajina do pásma vysočiny, předhůří a samotných velehor Alp. Na německém území se nachází hlavní rozvodí Evropy, pramení nebo protékají zde významné evropské řeky, jako je Labe, Dunaj, Rýn nebo Odra. Hlavním městem Německa je Berlín. Vlajka Německa je složena z černého, červeného a zlatého pruhu, vlajka státu nese ještě obrázek státního znaku.

  • 1

Spolková země Sasko sousedící s Českou republikou

Sasko je spolková země ležící na hranicích tří států. Je také přímým sousedem ČR. Má velmi bohatou historii, na jeho území se nacházejí mnohé kulturní památky a historická turisticky přitažlivá města. Hlavním městem Saska jsou Drážďany, nazývané také Florencie na Labi. V této spolkové zemi lze najít nížiny, vrchovinu i středohoří. K nejznámějším pohořím patří Saské Švýcarsko. Vlajku Saska tvoří dva vodorovné pruhy v bílé a zelené barvě, které mají být symbolem svobody a nových začátků. Uprostřed se nachází obrázek znaku regionu – zlatočerný štít s částí zeleného věnce se vzorem.

Největší německá spolková země Bavorsko

Bavorsko je největší z německých spolkových zemí a také druhá nejlidnatější. Jeho hlavním městem je Mnichov. Část území Bavorska tvoří vrchovina, směrem na jih se rozkládá podhůří Alp a pak samotné velehory Alpy s nejvyšší horou Německa Zugspitze.. Zde se vlivem působení ledovců vytvořila známá ledovcová jezera a nacházejí se tu známá lyžařská centra jako je Garmisch - Partenkirchen. Vlajka Bavorska má dvě verze. První je jednoduchá, tvoří ji bílý a modrý vodorovný pruh, druhá podoba bavorské vlajky sestává z bílo-modré routované šachovnice.

Podívejte se i na historickou vlajku Německé demokratické republiky - NDR.

Klíčová slova: k vytisknutí, Polsko, prapor, Prapory českých krajů, vlaječky, České kraje, použití, Německo, zástavy, Rakouské země, Země Německa, Německé země, Země Německa, Německé země