Vlajky krajů, zemí, vojvodství
Kraje ČR, regionální vlajky, obrázky praporů, vlaječky, regionální symboly

Kraje ČR

Česká republika má od roku 2000 14 krajů. Kraje své kompetence získaly zákonem o krajích, který byl již více než dvacetkrát novelizován. Některé kraje byly dokonce přejmenovány, např. Budějovický na Jihočeský, Brněnský kraj na Jihomoravský, Ostravský na Moravskoslezský a další. Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu, jejíž postavení je upraveno zvláštním zákonem. Znaky a vlajky měst a další komunální symboly musí být schváleny předsedou Poslanecké sněmovny ČR.

  • 1

Středočeský kraj ve středu České republiky a jeho vlajka

Středočeský kraj leží v centru České republiky a patří k největším krajům jak svou rozlohou, tak počtem obyvatel i obcí. Nachází se na území Českého masivu, roviny a nížiny se nacházejí v blízkosti řeky Labe, směrem na jih a jihozápad se nacházejí vrchoviny. Jeho hlavní město Praha leží mimo území kraje. Vlajka kraje vyjadřuje příslušnost území k ČR, stejně jako opakovaný obrázek českého lva, který zdůrazňuje důležitost oblasti jako základu českého státu. Svatováclavská orlice připomíná slavnou přemyslovskou historii, modré vlnovky jsou symbolem Vltavy a Labe a doplňují barvy trikolory.

Jihomoravský kraj má výhodnou polohu na spojnici mezi jižní a severní Evropou. Krajina je zde velmi různorodá, roviny, louky, pole a vinice se nacházejí především na jihu kraje, v Podyjí, na Pálavsku a v Lednicko – valtickém areálu. Na severu jsou jedinečné jeskyně Moravského krasu s propastí Macochou, na východě lze vyrazit do kopců Bílých Karpat. Samostatnou krajinnou kapitolou je Brno, hlavní město kraje, a jeho okolí, kde se příroda propojuje s městskou aglomerací. Vlajka kraje vypadá stejně jako krajský znak, Její čtyři části s obrázky na modrém a červeném pozadí vypovídají o příslušnosti k Moravě, jedná se o moravské orlice, symbolem kraje je vyobrazení vinného hroznu a červenobílé pruhy připomínají hlavní město Brno.

Česká republika je rozdělena do 14 krajů - územně správních celků. Každý z nich má svůj znak a vlajku. Vlajky všech krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) se skládají ze čtyř částí - znaků historické země (Čechy, Morava nebo Slezsko), následuje obvykle znak sídla kraje a znak významné pamětihodnosti.

Klíčová slova: obrázek, Rakousko, rozměry, Francie, k tisku, Polsko, přehled, regiony, tapeta, Polsko, Kraje ČR, Francouzské regiony, Kraje ČR, vlajka