Vlajky krajů, zemí, vojvodství
Polská vojvodství, regionální vlajky, obrázky praporů, vlaječky, regionální symboly

Polská vojvodství

Polská republika je významnou součástí střední Evropy. Jeho hlavním městem je Varšava. Země se člení na vojvodství, těch je v současné době 16. Povrch Polska tvoří z velké části roviny, hory se nacházejí na jihu země. Na severu lze nalézt jezerní plošiny se soustavami jezer. Hory jsou zastoupeny pásmem Sudet a Karpat. Země se vyznačuje i rozsáhlou sítí řek, z nichž největší jsou Visla a Odra. Vlajka státu je tvořena dvěma vodorovnými pruhy v bílé a červené barvě. Bílá má vyjadřovat touhu po míru, červená krev prolitou v boji za svobodu.

  • 1

Dolnoslezské vojvodství hraničící s Českou republikou

Dolnoslezské vojvodství se rozkládá na území Slezska a Lužice. Jeho hlavním městem je historická Vratislav. Vojvodství má velmi různorodý povrch. Na severu se nachází roviny kolem Odry, na jihu je plocha hornatá a obyvatelé Polska ji označují jako Sudety. K vojvodství patří i část Krkonoš, i zde je za nejvyšší horu označována Sněžka. V západní části se nacházejí také borové lesy. Vlajka vojvodství je žlutá, uprostřed se nachází obrázek černé orlice.

Vlajka mazovského vojvodství s hlavním městem Polska Varšavou

Mazovské vojvodství se nachází v centru Polska, samotné Mazovsko je původním historickým územím. Hlavním městem vojvodství je Varšava, která je současně hlavním městem Polska. Velká část povrchu se nachází v nížině, na jihu jsou pahorkatiny. Téměř 30 % plochy zabírají chráněná území. Vlajka vojvodství vychází ze znaku, na červeném pozadí je umístěn obrázek bílé orlice.

Svatokřížské vojvodství se nachází na jihovýchodě Polska, vzniklo v roce 1999 spojením tří původních vojvodství. Jedná se o výhradně vnitrostátní území. Krajina vojvodství má charakter vysočiny. Vlajka vojvodství se skládá ze čtyř částí, žerďová svislá část je žlutá, zbytek jsou vodorovné pruhy v červené, bílé a modré barvě. Uprostřed je umístěn znak vojvodství.

Klíčová slova: praporky, Polsko, rozměry, župy, vlaječka, Německo, přehled, Prapory britských království, k vytištění, regiony, na web, Německo, svg, Francouzské regiony