Vlajky krajů, zemí, vojvodství
Regiony Francie, regionální vlajky, obrázky praporů, vlaječky, regionální symboly

Regiony Francie

Podle nového správního dělení z roku 2016 má Francie 18 regionů, z nichž zvláštní postavení zaujímá Korsika. Tyto regiony se dále dělí do departementů, těch je 101. 13 z těchto regionů je součástí evropské Francie a další kromě Korsiky jsou regiony zámořské. Většinu území Francie tvoří nížiny, na jihu se nacházejí Pyreneje a Alpy s nejvyšší horou Evropy – Mont Blanc. Hlavním městem Francie je Paříž. Vlajka státu Francie je modro- červeno- bílá a tvoří ji tři svislé pruhy. Červená a modrá barva připomínají Paříž, bílá je tradiční barva královská.

  • 1

Bretaň, geologicky nejstarší část Francie

Bretaň patří k historickým regionům Francie. Rozkládá se na bretaňském poloostrově. Jejím hlavním městem je Rennes. Z geologického hlediska patří Bretaň k nejstarším částem země. Typické je pro ni skalnaté pobřeží, ostrovy a specifický ráz počasí. Vlajka regionu bývá nazývána Bílá a černá, Gwenn – ha - Du. Vlajka je tvořena devíti vodorovnými pruhy, čtyři bílé a pět černých. V rohu se nachází hermelín, připomínající lasici hranostaje, symbol odvahy. Tento hermelínový obdélník je tvořen jedenácti černými znaky.

Grand Est je region, který vznikl po sloučení Alsaska, Lotrinska a Champagne - Ardenne. Jeho hlavním městem je Štrasburk, hlavní město Alsaska. Alsasko leží na východě země. Nachází se na hranicích se Švýcarskem a Německem. Je zde příznivé klima pro pěstování vinné révy, proto je Alsasko výrobou vína proslulé. Vlajka regionu vychází ze znaku Alsaska. Přes červené pozadí vede bílý zdobený pruh, obsahující ještě dvě červené čáry, po obou stranách pruhu jsou umístěny obrázky královských korun ve zlaté barvě.

Klíčová slova: ikona na web, Německo, prapor, Prapory českých krajů, obrázek, Krajské prapory, použití, Regiony Francie, zástavy, regiony, k vytisknutí, Francie, na web, Prapory britských království