Vlajky krajů, zemí, vojvodství

Kraje ČR - regionální vlajky krajů, spolkových zemí, vojvodství.

Kraje ČR


Česká republika je rozdělena do 14 krajů - územně správních celků. Každý z nich má svůj znak a vlajku. Vlajky všech krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) se skládají ze čtyř částí - znaků historické země (Čechy, Morava nebo Slezsko), následuje obvykle znak sídla kraje a znak významné pamětihodnosti.